Chinese New Year 2018/Blwyddyn Newydd Tsieineaidd 2018

Lotus celebrated New Year 2018 with a Lion Dance by Sifu Jason Crabtree's South Wales Lion Dance Team from Wales Lau Gar Kuen Kung Fu - for more information on Jason's classes:  http://www.lau-gar.com/#/sifu-jason-crabtree/4560149217  


Fe wnaeth Lotus ddathlu Blwyddyn Newydd Tsieineaidd 2018 gyda Lion Dance gan Sifu Jason Crabtree, Tîm Dawns Llew De Cymru o Gymru Lau Gar Kuen Kung Fu - am fwy o wybodaeth ar ddosbarthiadau Jason: http://www.lau-gar.com/#/sifu-jason-crabtree/4560149217