Allergens/Alergenau & Special Diets/Dietau Arbennig

Many of our dishes contain one or more of the 14 allergens on this chart. so please tell us before ordering if you have any food allergies or intolerances and we will do our best to advise.   We have dishes which are gluten-free or vegan for example.


   

Mae llawer o'n platiau yn cynnwys un neu ragor o'r 14 alergen ar y siart hon. felly dywedwch wrthym cyn archebu os oes gennych unrhyw alergeddau neu anoddefgarwch bwyd a byddwn yn gwneud ein gorau i gynghori. Mae gennym brydau sy'n rhydd o glwten neu fegan, er enghraifft.


image33

Think Allergy cards to download

allergy-chef-cards (pdf)

Download