Chinese New Year / Blwyddyn Newydd Tsieineaidd

Lotus celebrates Chinese New Year with a Lion Dance by Sifu Jason Crabtree's South Wales Lion Dance Team from Wales Lau Gar Kuen Kung Fu - for more information on Jason's classes:  http://www.lau-gar.com/#/sifu-jason-crabtree/4560149217  

 
Mae Lotus yn dathlu Blwyddyn Newydd Tsieineaidd gyda Dawns Llew gan Dîm Dawns Llew De Cymru Sifu Jason Crabtree o Gymru Lau Gar Kuen Kung Fu - am ragor o wybodaeth am ddosbarthiadau Jason: : http://www.lau-gar.com/#/sifu-jason-crabtree/4560149217